Registrace

Registrace jednotlivých družstev bude probíhat v pátek 26.4.2013 v 8.00-14.00h
v prostorách Sportovní haly, Nádražní 1536, 39301 Pelhřimov. Dřívější registrace
možná po dohodě. Družstvo nemůže nastoupit do zápasu bez této registrace.

 

Družstva se musí dostavit k registraci s platnou soupiskou pro sezónu 2012/2013
potvrzenou oblastním pracovištěm ČBF, licenčními průkazy jednotlivých hráčů a
také s cestovními pasy, případně originály či úředně ověřenými kopiemi rodných listů
všech hráčů.

 

Při registraci bude vybíráno startovné Kč 1 200,-- a platba za ubytování a stravu.

 

 

Nejpozději do 16.4.2013 prosíme o vyplnění a zaslání následujících dokumentů:

 

přihláška družstva NF mini v PE 2013

 

+ zaslání fotografie celého družstva.