Organizační výbor

       Funkce

      Jméno

          telefon

Ředitel turnaje
    Ing. Václav Plášil

 

Vedoucí – Sportovní hala
    Jaroslava Jirsová

 

Vedoucí – Tělocvična IV.ZŠ
    Ing. Josef Beran

 

Vrchní zapisovatel
     Petra Jirsová