Organizační pokyny

 Sportoviště

Ubytová ní a stravování

Registrace

Organizační výbor

 

Kapacita Sporthotelu je již bohužel naplněna. Z tohoto důvodu je možno

ubytovávat účastníky již jen na Domově mládeže.

Nabídku ubytování pro rodiče a návštěvníky jsme rozšířili o další dvě nabídky.

Více v sekci Ubytování a stravování.

 

V průběhu celého turnaje bude k dispozici autobus, který bude zajišťovat přesuny jednotlivých

družstev dle jejich potřeb.

 

Rovněž připomínáme, že v rámci turnaje má každé družstvo možnost

zdarma na 1h navštívit bazén. Takže plavky sebou!!!!!!!